Hans Brindfors tog fram namnet och den grafiska profilen, jag implementerade den på typ allt material.
Danica Pension blev till Futur Pension. Ett massivt jobb att ta fram nya foldrar, faktablad, ansökningar, villkor, office-mallar, visitkort och kontorsmaterial. Även webben, både publik och i inloggat läge. Samt att bygga en bildbank. Med mera. Mycket produktion på kort tid eller vad sägs om drygt 300 dokument eller runt 1000 A4-sidor. De har dessutom digitaliserat alla blanketter och använder sig av digitala ifyllnadsfält. Se mer på futurpension.se
Kund: Futur Pension

Back to Top